79 Premium Soft Lightroom Preset

79 Premium Soft Lightroom Preset

Preset Tone Nhẹ ! Dành Cho Lightroom Và Photoshop.

Đối Với Những Bản Lightroom CC 2019 Trở Lên Khi Thêm Vào Lightroom Thì Photoshop CC 2019 Sẽ Tự Đồng Bộ Qua.

Link DOWNLOAD Nhấn Vào Đây !

Pass Giải Nén : dohoadinhcao.com

Leave a Reply