[SELL] Bộ Video Blend & Retouch Chuyên Nghiệp [149k]

Bộ Video Blend & Retouch Chuyên Nghiệp

Gồm 26 Video + Stock + ACTION.

Phiên Bản Tiếng Anh Đã Sub Việt. 

Giá 149.000 VNĐ.

Link Tải Kèm 2 Video Tham Khảo Kèm Bên Dưới. (Đã Sub Việt)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Video Tiếng Anh + Sub Việt Link Tải Bên Dưới.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Thông Tin Chuyển Khoản.

STK : Nguyễn Hữu Trí.

Momo 0353.6127.63
ZaloPay 0353.6127.63
Ngân Hàng ! VietComBank.
Stk 006.100.10.469.08
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Leave a Reply