[Share Free] Hơn 200 Preset Chân Dung Sưu Tầm

Tổng Hợp Hơn 200 Preset Chân Dung Cho LR vs CR.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Link Download Google Drive !

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

Tham Gia Group Đồ Họa Đỉnh Cao.

Phí Tham Gia : 200.000 VNĐ. 

Thông Tin Chuyển Khoản.

STK : Nguyễn Hữu Trí.

Momo 0353.6127.63
ZaloPay 0353.6127.63
Ngân Hàng ! VietComBank.
Stk 006.100.10.469.08
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
(Tư Vấn Khóa Học Photoshop Căn Bản Và Nâng Cao, HDR).
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Camera Raw 12.3 Bản Mới Nhất 06-2020

Leave a Reply