Magic Retouch Pro – Công Cụ Làm Da PTS

Magic Retouch Pro Công Cụ Blend Màu Và Retouch Da

Các tính năng của Magic Retouch Pro :

 • Dễ dàng sử dụng One Click Teeth Whitening và tùy chọn để làm trắng răng.
 • Dễ sử dụng các công cụ chỉnh sửa da, chỉnh sửa da tự động.
 • Dễ dàng áp dụng son bóng cho phép thêm bóng tự nhiên dựa trên môi làm nổi bật khu vực.
 • Tăng màu sắc tự nhiên của đôi môi chỉ bằng vài bước đơn giản.
 • Thay đổi màu mắt với Eyes Color Changer.
 • Trích xuất các chi tiết ẩn của mắt để tập trung vào mắt với khả năng thay đổi độ mạnh chi tiết.
 • Tích hợp ngay bên trong Photoshop.
 • Áp dụng Trang điểm kỹ thuật số như Lips Stick, Blush on, & Eye Shade.
 • Thay đổi màu da thành Tan Skin, Candy Skin, Gritty Skin & Skin High Key.

Cách Cài Đặt :

 • Cách Cài Đối Với WIN Chép Panel Vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions.
 • Cách Cài Đối Với MAC Chép Panel Vào Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

Link Download

Leave a Reply