Panel Beautify Làm Da Chuyên Nghiệp

Panel Beautify Làm Da Chuyên Nghiệp. Dành Cho Photoshop CC 2015 Trở Lên WIN / MAC

Panel Chuyên Blend & Retouch Với Nhiều Tính năng nâng Cao

————————————————————————————————————

Cách Cài Đối Với WIN Chép Panel Vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions

————————————————————————————————————

Cách Cài Đối Với MAC Chép Panel Vào Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

Link Download Tại Đây.

Video Hướng Dẫn Tải Tài Nguyên Hạn Chế Tối Đa Quảng Cáo !

Leave a Reply