Panel Cổ Trang Ghép Ảnh Cổ Trang

Panel Chuyên Vẽ Tranh Và Ghép Ảnh Cô Trang ! Phiên Bản Tiếng Trung.

Phù hợp Với PTS ! Bản CC2018 CC2019 (CC2020 Chưa Thử)

Cách Cài Đối Với WIN Chép Panel Vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions

Cách Cài Đối Với MAC Chép Panel Vào Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

Link Download Tại Đây

Pass Giải Nén : dohoadinhcao.com

Video Hướng Dẫn Tải Tài Nguyên Hạn Chế Tối Đa Quảng Cáo !

Leave a Reply