Panel DR5 và B612

Panel DR5 Làm Da Giao Diện Tiếng Việt và B612 Bộ Màu !

(DR5 Bản Gốc Tiếng Trung Dịch Lại Giao Diện)

Phiên Bản Dành Cho Photoshop CC 2015 Trở Lên.

Video Hướng Dẫn Cài Đặt Trên Win (Link Tải Bên Dưới). (MAC Vẫn Sài Được Cách Cài Sẽ Khác 1 Chút, Đang Cập Nhật).

Link Tải Nhấn Vào Đây Panel DR5 và B612

Link Tải Nhấn Vào Đây Video Hướng Dẫn Cài Đặt

Link Tải Nhấn Vào Đây Stock demo Nhím Ca

[SeLL] PANEL PORTRAIT BEAUTY X [150k]

 

 

 

Leave a Reply