[Share Free] Panel Tạo Hiệu Ứng Đỗ Bóng Shadow

Panel Tạo Hiệu Ứng Đỗ Bóng ! Dành Cho Photoshop WIN / MAC

Cách Cài Đối Với WIN Chép Panel Vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions

Cách Cài Đối Với MAC Chép Panel Vào Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Link Download Panel Hiệu Ứng.

Link Download Video Hướng Dẫn.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

Tham Gia Group Đồ Họa Đỉnh Cao.

Phí Tham Gia : 200.000 VNĐ. 

Thông Tin Chuyển Khoản.

STK : Nguyễn Hữu Trí.

Momo 0353.6127.63
ZaloPay 0353.6127.63
Ngân Hàng ! VietComBank.
Stk 006.100.10.469.08
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
(Tư Vấn Khóa Học Photoshop Căn Bản Và Nâng Cao, HDR).
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Leave a Reply