Panel VSCO  Bản Củ Dành Cho Photoshop

Panel VSCO  Bản Củ ! Dành Cho Photoshop Tích Hợp Màu Sẳn.

Phù hợp Với PTS bản 2015  ! Bản CC2018 CC2019 Sẽ Có 1 số màu không chạy được. (Vẫn Chạy OK)

Cách Cài Đối Với WIN Chép Panel Vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions

Cách Cài Đối Với MAC Chép Panel Vào Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions

Link Tải : Panel VSCO !

Pass Giải Nén : dohoadinhcao.com

 

Leave a Reply