[SELL] Panel Typo Lite v1 – Typo Tổng Hợp

Panel Typo Lite v1 – Typo Tổng Hợp

❎Panel Dành Cho Photoshop WIN / MAC

✔️Typo Gồm : Typo Việt, Wedding, Japan, Korea, China, English

✔️Hỗ Trợ Cập Nhật Phiên Bản Mới Miễn Phí

✔️Giá Sale OFF : 69.000 VNĐ. (Từ 04-10-2020 Đến 14-10-2020)

(Giá Gốc 149.000 VNĐ)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Thông Tin Chuyển Khoản.

STK : Nguyễn Hữu Trí.

Momo 0353.6127.63
ZaloPay 0353.6127.63
Ngân Hàng ! VietComBank.
Stk 006.100.10.469.08
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Leave a Reply